sạc laptop

BÁN ADAPTER (XẠC LAPTOP) GIÁ RẺ TẠI: 32 VÕ THỊ SÁU - ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

Picture of sạc dell ( đầu nhỏ có kim) 19.5v  3.34A

185,000 VNĐ

sạc dell ( đầu nhỏ có kim) 19.5v 3.34A...

sạc dell ( đầu nhỏ có kim)

Picture of sạc dell dầu lớn ( có kim) 19.5v 3.34A

150,000 VNĐ

sạc dell dầu lớn ( có kim) 19.5v 3.34A...

sạc dell dầu lớn ( có kim) 19.5v 3.34A...

Picture of sạc dell đầu lớn ( có kim) 19.5v 4.62A

155,000 VNĐ

sạc dell đầu lớn ( có kim) 19.5v 4.62A...

sạc dell đầu lớn ( có kim) 19.5v 4.62A...

Picture of sạc hp đầu lớn ( có kim) 18.5v 65w 3.5A

120,000 VNĐ

sạc hp đầu lớn ( có kim) 18.5v 65w 3.5A...

sạc hp đầu lớn ( có kim)

Picture of sạc hp đầu lớn ( có kim) 19v 90w 4,7A

120,000 VNĐ

sạc hp đầu lớn ( có kim) 19v 90w 4,7A...

sạc hp đầu lớn ( có kim)

Picture of sạc laptop acer 19.5v 3.42a

700,000,000 VNĐ

sạc laptop acer 19.5v 3.42a

sạc laptop acer 19.5v 3.42a

Picture of sạc LAPTOP ASUS  hình vuông rin theo máy 19v 1.75A

285,000 VNĐ

sạc LAPTOP ASUS hình vuông rin theo máy 19v 1.75A...

sạc ASUS hình vuông rin theo máy 19v 3.42A...

Picture of sạc laptop ASUS  hình vuông rin theo máy 19v 2.37A

285,000 VNĐ

sạc laptop ASUS hình vuông rin theo máy 19v 2.37A...

sạc ASUS hình vuông rin theo máy 19v 3.42A...

Picture of sạc laptop ASUS  hình vuông rin theo máy 19v 3.42A

285,000 VNĐ

sạc laptop ASUS hình vuông rin theo máy 19v 3.42A...

sạc ASUS hình vuông rin theo máy 19v 3.42A...

Picture of sạc LAPTOP ASUS 19V 3.42A

100,000 VNĐ

sạc LAPTOP ASUS 19V 3.42A

sạc LAPTOP ASUS 19V 3.42A

Picture of sạc LAPTOP ASUS đầu nhỏ 19v 1.75A

140,000 VNĐ

sạc LAPTOP ASUS đầu nhỏ 19v 1.75A...

sạc LAPTOP ASUS đầu nhỏ 19v 1.75A...

Picture of sạc LAPTOP CER 19v 4.7A 90w

120,000 VNĐ

sạc LAPTOP CER 19v 4.7A 90w

sạc LAPTOP CER 19v 4.7A 90w

Picture of sạc laptop HP đầu đạn 19v 4.7A 90w

120,000 VNĐ

sạc laptop HP đầu đạn 19v 4.7A 90w...

sạc laptop HP đầu đạn 19v 4.7A 90w...